miércoles, 11 de septiembre de 2013


DATA D’ INICI:

La temporada 2013-2014 començara el DILLUNS 16 de setembre, amb les categories que corresponguin.


El DILLUNS 16, a les 17:30 hs farem la reunió informativa a les pistes d’atletisme, Per  a tots els pares i mares.

No hay comentarios:

Publicar un comentario